جراحی بوکال فت در کرج+هزینه1402

جراحی بوکال فت در کرج

فهرست مطالب جراحی بوکال فت در کرج عبارت است از تخلیه چربی های اضافی در ناحیه گونه.در واقع برداشتن این چربی ها موجب لاغرتر نشان دادن چهره و کانتوری شدن صورت میشود.اسم این جراحی از محل چربی ها گرفته شده است.در واقع چربی های بوکال همان بافت های چربی موجود داخل دهان(قسمت لپ ها) میباشد.این […]