جراحی بینی در کرج

جراحی انواع بینی استخوانی وگوشتی توسط دکتر نجمه زندی پور

در این قسمت برخی از نمونه جراحی های بیین انجام شده توسط دکتر نجمه زندی پور را مشاهده میکنید

بلفاروپلاستی در کرج

در این قسمت برخی از نمونه جراحی های بلفاروپلاستی توسط  دکتر  نجمه زندی پور مشاهده میکنید

جراحی افتادگی پلک توسط دکتر نجمه زندی پور

بسیار از افراد میانسال با توجه به مشکل افتادگی پلک نیازمند جراحی بلفاروپلاستی میباشد