ایمپلنت یک روزه دندان در کرج+هزینه1402

ایمپلنت یک روزه دندان

فهرست مطالب  ایمپلنت یک روزه در دندان در کرج سبب تسریع در بهبود وجایگزینی مناسب دندان یا دندان های از بین رفته میباشد.در این روش بلافاصله پس از کشیدن دندان ها،پایه ایمپلنت جای گذاری شده و سپس روکش یا تاج بر روی آن فیکس میشود. شرط ایمپلنت یک روزه دندان وجود بافت های استخوانی قوی […]