اقدامات قبل از انجام جراحی زیبایی فک و چانه

Actions Before Orthognathic Surgery

در مطلب گذشته از مجله پزشکی دکتر نجمه زندی پور برایتان از عمل جراحی زیبایی فک و چانه گفتیم و این را نیز بیان کردیم که چه کسانی نیاز مراجعه به متخصص فک و صورت دارند تا بتوانند از عوارضی که در این قسمت از صورت خود رنج می برند و متاسفانه بسیار زیاد نیز […]