برچسب: جراحی زیبایی فک و چانه

درباره جراحی چانه در کرج
جراحی زیبایی فک و چانه

جراحی چانه در کرج

جراحی چانه در کرج برای کاهش حجم چانه، تغییر شکل آن یا اصلاح نواحی مشکل‌دار صورت می‌گیرد. هدف اصلی این جراحی افزایش تطابق و تناسب