برچسب: جراحی لیفت صورت

rhytidectomy
جراحی لیفت صورت

جراحی لیفت صورت

جراحی لیفت صورت که در علم پزشکی آن را با اصطلاح ریتیدکتومی (Rhytidectomy) نیز معرفی می کنند از جمله عمل های زیبایی پوست است که