مراقبت های پس از انجام جراحی بینی

Care after rhinoplasty

هر عمل جراحی نیاز به سپری کردن یک دوره بخصوص تحت عنوان دوره نقاهت برای بیمار دارد که این دوره برای جراحی بینی آنقدری که فکرش را می کنید طولانی نیست و شما می توانید 24 الی 48 ساعت پس از انجام عمل بینی خود، مطب جراح خود و یا بیمارستانی که در آن بستری […]